Προσδιοριστικοί παράγοντες των τραπεζικών επιτοκίων: συγκρίσεις μεταξύ Ελλάδος και της ζώνης του Ευρώ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Προσδιοριστικοί παράγοντες των τραπεζικών επιτοκίων: συγκρίσεις μεταξύ Ελλάδος και της ζώνης του Ευρώ

Ζήση, Μαρίνα

Σκοπός της εργασίας είναι να προσδιορίσει τους παράγοντες αυτούς που επιφέρουν μεταβολές στα επίπεδα τιμών των διαφόρων ειδών επιτοκίων των χρηματοπιστωτικών συστημάτων αλλά και να γίνει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ της Ελλάδος και των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στο επιτόκιο, ως τιμή εννοούμε μια συνισταμένη που αντιπροσωπεύει όλα τα είδη των επιτοκίων. Το επιτόκιο υπόκειται σε αλλαγές που αντανακλούν στις συνθήκες αγοράς. Ωστόσο, η ρύθμιση των επιτοκίων δεν γίνεται αυτόματα, αλλά με αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών. Τα κριτήρια με βάση τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις μπορεί να είναι αρκετά σύνθετα και αφορούν το σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής μιας χώρας. Μια συγκριτική μελέτη προσδιορισμού της οικονομικής θέσης της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθεί την ενιαία νομισματική πολιτική σε σχέση με το μέσο όρο των υπολοίπων χωρών που συμμετέχουν στην ζώνη του Ευρώ, ήταν ο λόγοι που οδήγησαν στην εξέταση του θέματος των επιτοκίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιτόκια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.