Εφαρμογή του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14001 στον Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εφαρμογή του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14001 στον Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου

Συρεγγέλας, Ιωάννης

Το βασικό διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι το πρότυπο ISO 14001:1996 που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό ISO (International Organisation for Standardisation). Το πρότυπο αυτό ανήκει στην σειρά διεθνών προτύπων ISO 14000. Παράλληλα με το πρότυπο ISO 14001:1996, έχει θεσπισθεί και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός EMAS. Τα οφέλη που μπορεί να έχει ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, από την εισαγωγή και την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 είναι κυρίως τα εξής: προστασία του περιβάλλοντος, απόδειξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, φήμη του σταθμού, μείωση κόστους από εξοικονόμηση, μείωση της πιθανότητας ατυχημάτων, βελτίωση συνθηκών προς όφελος των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας. Συνεπώς κάθε προσπάθεια της διοίκησης του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, που έχει στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης, μπορεί να νοηθεί ως επένδυση. Ήδη πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν εγκαταστήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14000. Σημαντικά μικρότερος είναι ο αριθμός των εταιρειών που έχουν προχωρήσει και στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα
Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.