Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και αντιοξειδωτικά σε αντικατάσταση των αντιβιοτικών στη διατροφή των αγροτικών ζώων = Feed additives and antioxidants factors in replacement of antibiotics in the nutrition of farm animals: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και αντιοξειδωτικά σε αντικατάσταση των αντιβιοτικών στη διατροφή των αγροτικών ζώων = Feed additives and antioxidants factors in replacement of antibiotics in the nutrition of farm animals: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Τζιόγκα, Αφροδίτη

Πολλά χρόνια τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνταν στην κτηνοτροφία για να βελτιώσουν την ανάπτυξη των ζώων και να τα προστατεύσουν από τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Αργότερα, η χρήση των αντιβιοτικών αποτέλεσε αντικείμενο έντονης κριτικής λόγω του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών παθογόνων βακτηρίων ιδιαίτερα επικίνδυνων για την υγεία των ζώων αλλά και για τον άνθρωπο. Έτσι προέκυψε η ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων, αλλά και του περιορισμού στη χρήση των αντιβιοτικών σε ασφαλή επίπεδα, τα οποία θα ήταν δυνατό να διασφαλίσουν τη παραγωγικότητα των ζώων, χωρίς να βλάψουν τη ποιότητα των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων. Μερικές από τις εναλλακτικές λύσεις, σχετίζονταν με ριζικές αλλαγές στις μεθόδους εκτροφής των ζώων ή με τη χρήση ρυθμιστών της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου, όπως είναι οι οξινοποιητές, τα προβιοτικά, τα ένζυμα, τα εκχυλίσματα φυτών και ουσίες με άνοσο-ρυθμιστική δράση. Οι αντιοξειδωτικοί παράγοντες, οι οποίοι απαντούν στις τροφές φαίνεται ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ομοιοστασία του οργανισμού. Η παραδοχή αυτή προέκυψε δια μέσου της κατανόησης των επιπτώσεων της δράσης των ελεύθερων ριζών και των τοξικών μεταβολιτών τους σε ποικίλες μεταβολικές και φυσιολογικές διεργασίες στον οργανισμό των ζώων. Οι ελεύθερες ρίζες είναι άτομα, μόρια ή συστατικά τα οποία περιέχουν ένα ή περισσότερα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Οι πιο συχνά ευρισκόμενες ρίζες προέρχονται από το οξυγόνο και το άζωτο, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη ζωή, αλλά υπό ορισμένες συνθήκες μπορούν να μετατραπούν σε μόρια ελευθέρων ριζών

Thesis
NonPeerReviewed

Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.