Συστήματα εκπαίδευσης, συστήματα αξιολόγησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Συστήματα εκπαίδευσης, συστήματα αξιολόγησης

Παπαθανασίου, Βάιος
Στεργίου, Ιωάννης

Στην εργασία αυτή γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή σχετικά με τoν σύγχρονο ρόλο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού στα συστήματα εκπαίδευσης και στην αξιοποίηση του προσωπικού μιας επιχείρησης. Παρουσιάζεται η έννοια της αξιολόγησης και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις, τις ιστορικές καταβολές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και την εξέλιξη της με την πάροδο των χρόνων. Αναφέρεται στα Συστήματα εκπαίδευσης δυναμικού, στην έννοια και τους στόχους της εκπαίδευσης, στην οργάνωση και τις μεθόδους της εκπαίδευσης καθώς και στην εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Έπειτα θα μιλήσουμε για τα Συστήματα αξιολόγησης δυναμικού, την χρησιμότητα των συστημάτων αξιολόγησης, τα κριτήρια και τις μεθόδους αξιολόγησης και την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις. Τέλος αναφέρεται η αναγκαιότητα της αξιολόγησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία μιας ισχυρής και βιώσιμης επιχείρησης,.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Αξιολόγηση προσωπικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.