Η πορεία μιας εισηγμένης εταιρείας στο χρηματιστήριο: το παράδειγμα της "Κορρές Α.Ε."

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η πορεία μιας εισηγμένης εταιρείας στο χρηματιστήριο: το παράδειγμα της "Κορρές Α.Ε."

Παπανικολάου, Βασίλειος

Στην εργασία θα παρουσιαστούν γενικά στοιχεία για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να είναι σε θέση ο αναγνώστης να κατανοήσει εισαγωγικές έννοιες για τις οποίες θα γίνει μεγαλύτερη ανάλυση στη συνέχεια. Έννοιες οι οποίες αποτελούν τη βάση για τα στοιχεία που ακολουθούν και αφορούν στις αγορές κεφαλαίου. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στην παρουσίαση και ανάλυση των εννοιών των μετοχών και των δεικτών τους, τη διάκριση αυτών καθώς επίσης και την πρόσφατη έκθεση στοιχείων για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Τέλος παρουσιάζεται η περίπτωση Κορρές Α.Ε μιας ελληνικής, εισηγμένης στο χρηματιστήριο, ανώνυμης εταιρείας, τα στοιχεία της οποίας εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.