Παρουσίαση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' Κατηγορίας: εξεταζόμενη επιχείρηση: Ανδρονικίδης Νικόλαος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Παρουσίαση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ' Κατηγορίας: εξεταζόμενη επιχείρηση: Ανδρονικίδης Νικόλαος

Χαρσίου, Πολυξένη

Η εργασία αυτή έχει σαν θέμα την παρουσίαση της ατομικής επιχείρησης. Σαν εξεταζόμενη επιχείρηση έχει επιλεγεί η ατομική επιχείρηση του κ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών. Σκοπός μου είναι μέσα από αυτή την εργασία να αναλύσω την έννοια της ατομικής επιχείρησης καθώς επίσης να αναφέρω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει αυτή η μορφή επιχείρησης. Επίσης θα παρουσιαστούν και τα “βήματα” που πρέπει να κάνει κάποιος για να προβεί στην ίδρυση μιας ατομικής επιχείρησης. Επειδή η ατομική επιχείρηση είναι άμεσα συνδεμένη με το πρόσωπο που την ιδρύει και την διοικεί (επιχειρηματία) καθώς ανήκει στις προσωπικές επιχειρήσεις δηλαδή η σωστή λειτουργία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πρόσωπο στον οποίο και ανήκει η επιχείρηση, γι’αυτό και θα αναλύσουμε το προφίλ του επιτυχημένου επιχειρηματία. Θα αναφερθούμε επίσης στις ενέργειες εκείνες που απαιτούνται από τον επιχειρηματία για μια καλή και σωστή λειτουργία της επιχείρησης του. Θα παρουσιάσουμε την οικονομική κατάσταση της εξεταζόμενης επιχείρησης αναλύοντας τις οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας σημαντικούς αριθμοδείκτες ,οι οποίο θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την οικονομική θέση της επιχείρηση των τελευταίων πέντε ετών. Επειδή η εξεταζόμενη επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας θα κάνουμε και μια αναφορά στα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην Γ’ κατηγορίας βιβλίων και όχι μόνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Τήρηση βιβλίων
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.