Γενικές αρχές εκτροφής ζώων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Γενικές αρχές εκτροφής ζώων

Κυμπαρίδης, Εμμανουήλ
Μπέης, Δημήτριος

Στην πτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάζονται νεότερα στοιχεία που αφορούν τις γενικές αρχές εκτροφής των αγροτικών ζώων. Το αντικείμενο αυτής της εργασίας πιο αναλυτικά είναι η περιγραφή του ρόλου της ζωοτεχνίας, τα συστήματα παραγωγής της κτηνοτροφίας, οι εξελίξεις στον τομέα αυτό και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής. Τονίζονται το περιεχόμενο της επιστήμης της ζωοτεχνίας, και γίνεται εκτενής αναφορά στην εξέλιξη, εξημέρωση και τις μεταβολές των κατοικίδιων ζώων, περιγράφονται οι παραγωγικές ιδιότητες ποσοτικές και ποιοτικές των αγροτικών ζώων. Ακόμη, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση περιβάλλοντος και τις επιδράσεις γενοτύπου και περιβάλλοντος πάνω στις αποδόσεις και τις παραγωγικές ιδιότητες των αγροτικών ζώων.

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφία
Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.