Η κεφαλαιακή επάρκεια των συνεταιριστικών τραπεζών της Ελλάδος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η κεφαλαιακή επάρκεια των συνεταιριστικών τραπεζών της Ελλάδος

Βελώνης, Χρήστος

Η εργασία ασχολείται με την κατανόηση των συμφώνων της εποπτικής βασιλείας για τον υπολογισμό του δείκτη της κεφαλαιακής επάρκειας των συνεταιριστικών τραπεζών, ο υπολογισμός του δείκτη αυτού καθώς και των δεικτών tier 1 και tier 2 όπου απαρτίζουν τον δείκτη της κεφαλαιακής επάρκειας και η αποτύπωση των δεικτών αυτών σε όλες τις συνεταιριστικές τράπεζες της Ελλάδος.

Thesis
NonPeerReviewed

Κεφαλαιακή επάρκεια
Τράπεζες, Συνεταιριστικές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.