Περιβάλλον, τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Περιβάλλον, τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη

Τσουλφίδης, Νικόλαος
Παπανάγνος, Δημήτριος-Ανδρόνικος

Η εργασία θέμα περιβάλλον, τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη. Αναλύεται η έννοια του τουρισμού και του τουρίστα. Αναφέρεται στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (κίνητρα, οφέλη, κόστη, προβλήματα). Παρουσιάζεται το Νομοθετικό και Θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον. Μελετάτε η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης σε γενικό πλαίσιο ενώ, στο πέμπτο κεφάλαιο η μελέτη εξειδικεύεται στην αειφόρο ανάπτυξη στον τουρισμό. Αναφέρεται στα οικολογικά ξενοδοχεία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι μέθοδοι εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας από τις ξενοδοχειακές μονάδες, η πιστοποίηση Green Key, οικολογικά ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και η έρευνα για τα οικολογικά ξενοδοχεία που διεξάχθηκε από την Green Hotels.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Αειφορική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.