Στρατηγικός σχεδιασμός αθλητικού μάρκετινγκ σε αθλητική Α.Ε.: μελέτη περίπτωσης της Manchester United

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Στρατηγικός σχεδιασμός αθλητικού μάρκετινγκ σε αθλητική Α.Ε.: μελέτη περίπτωσης της Manchester United

Ζούρος, Ευστράτιος

Η εργασία πραγματεύεται και μελετά την λειτουργία του Marketing στους αθλητικούς οργανισμούς και το πώς τους επηρεάζει σε λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο. Αρχικά λαμβάνει χώρα μία ανάλυση βασικών εννοιών Marketing οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Marketing στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Στην συνέχεια αναλύεται ο ρόλος του Marketing στην στρατηγική των επιχειρήσεων και ακολούθως ορίζεται η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού Marketing. Στην συνέχεια γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια και στα χαρακτηριστικά του αθλητικού Marketing καθώς και στον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το νέο πεδίο επιστημονικής έρευνας. Παράλληλα αναλύονται τα βασικά συστατικά στοιχεία του αθλητικού προϊόντος καθώς αυτό είναι που προωθείται μέσω του αθλητικού Marketing. Στην συνέχεια γίνεται μία εκτενής ανάλυση στο στρατηγικό αθλητικό Marketing και στα στρατηγικά πεδία δράσης των επιχειρήσεων. Έπειτα γίνεται ανάλυση της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού του αθλητικού Marketing και γίνεται διερεύνηση των βημάτων από τα οποία αποτελείται. Τέλος, γίνεται ανάλυση ενός επιτυχημένου μοντέλου στρατηγικού σχεδιασμού Marketing το οποίο αφορά έναν αθλητικό οργανισμό και συγκεκριμένα την Manchester United F.C. Αυτός ο ποδοσφαιρικός σύλλογος μέσα από μεθοδικές διαδικασίες και με κεντρικό τον ρόλο του Marketing στην στρατηγική κατάφερε να γίνει ο αθλητικός οργανισμός με τους περισσότερους υποστηρικτές παγκοσμίως (333 εκατομμύρια, σύμφωνα με τοn επικεφαλής Marketing, Jonathan Rigby). Παράλληλα είναι ο σύλλογος με την μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως (περίπου 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια).

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Στρατηγικό μάρκετινγκ
Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.