Ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων

Τσιαπαλιώκας, Αστέριος

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη και την γενικευμένη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται σήμερα σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες και σε κάθε είδους εργασίες, εμπορικές, επιστημο-νικές, κλπ. Παράλληλα όμως αυξάνονται οι κίνδυνοι και τα κρούσματα από ηθελημένες ή τυχαίες καταστροφές, αλλοιώσεις ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δεδομένων και γενικότερα των υπολογιστικών πόρων. Οι συνέπειες από πιθανές καταστροφές, αλλοιώσεις ή κακή χρήση των δεδομένων μπορούν να σημαίνουν όχι μόνο σημαντικές ζημιές και κόστη, αλλά και κινδύνους για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Το πρόβλημα της ασφάλειας των πληροφοριών είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα σύγχρονα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα. Η χρησιμοποίηση όλο και πιο προχωρημένων τεχνικών και τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα οι σύγχρονες βάσεις δεδομένων και τα δίκτυα, προσφέρει αναμφισβήτητα σημαντικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες, αυξάνει όμως ταυτόχρονα σημαντικά τα προβλήματα σχετικά με την προστασία και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Η ασφάλεια αποτελεί αναγκαία συνθήκη και είναι απαραίτητη, σε συνδυασμό με τις άλλες βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας (ποιότητα, απόδοση, κ.ά.), για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας ενός οργανισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.