Εσωτερικό μάρκετινγκ και διαχείριση των συγκρούσεων = Internal marketing and conflict management

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εσωτερικό μάρκετινγκ και διαχείριση των συγκρούσεων = Internal marketing and conflict management

Συμεωνίδου, Μαρία

Το βασικό αντικείμενο της εργασίας είναι η καταγραφή και η ανάλυση των συγκρούσεων που εμφανίζονται στο εργασιακό περιβάλλον μίας επιχείρησης και πώς τις επηρεάζει η εφαρμογή των προγραμμάτων εσωτερικού μάρκετινγκ. Ειδικότερα αναλύεται η έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ. Αναπτύσσεται η έννοια της σύγκρουσης. Επίσης, αναφέρονται τα κυριότερα αίτια τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν μία διαμάχη, τα διάφορα στάδια εξέλιξης καθώς και τα πιθανά αποτελέσματα της σύγκρουσης. Περιγράφονται οι διάφορες τεχνικές με τις οποίες οι διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να προλάβει, να επιλύσει και να διαχειριστεί τις όποιες συγκρούσεις προκύψουν σε μία επιχείρηση. Οι τεχνικές αυτές είναι διαφορετικές ανάλογα με την περίπτωση. Τέλος αναφέρεται ο σημαντικός και καταλυτικός ρόλος του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της εφαρμογής των προγραμμάτων εσωτερικού μάρκετινγκ στη διαχείριση των συγκρούσεων. Η διαχείριση των πάσης φύσεως συγκρούσεων είναι μείζονος σημασίας γιατί αποτρέπει τη δημιουργία αρνητικού κλίματος και συμβάλει στην ικανοποίηση του προσωπικού από την εργασία, πράγμα που με τη σειρά του συντελεί στην ικανοποίηση του πελάτη και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.