Συμπεριφορά καταναλωτή και αγορές μέσω internet

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συμπεριφορά καταναλωτή και αγορές μέσω internet

Καρασαρούκ, Γεώργιος

Η εργασία επιχειρεί να εξετάσει και να αναλύσει την συμπεριφορά του καταναλωτή όσον αφορά τις αγορές μέσω διαδικτύου. Θα ασχοληθούμε γενικότερα με την συμπεριφορά του καταναλωτή. Θα αναπτύξουμε ορισμούς, θα μιλήσαμε για το τι κάνει τη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή απαραίτητη, για τη διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων και για τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή. Θα ασχοληθούμε γενικότερα με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα δώσουμε ορισμούς, θα μιλήσουμε για τις μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου, θα αναπτύξουμε τα είδη ηλεκτρονικού εμπορίου όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Τέλος, θα αναφερθούμε σε ηλεκτρονικές πληρωμές και στην ασφάλεια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα αναπτύξουμε πιο συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο και την ηλεκτρονική αγοραστική συμπεριφορά. Στο τέλος θα ασχοληθούμε με την έρευνα. Κατ’ αρχήν θα δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, η ανάπτυξη του οποίου θα βασιστεί κυρίως στο Web Qual 4.0 το οποίο δημιουργήθηκε από τις πανεπιστημιακές σχολές Διοίκησης του Bath και της East Anglia. Το ερωτηματολόγιο θα κατασκευαστεί μέσω της φόρμας Google documents, online εφαρμογή η οποία δίνει την δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής αποτελεσμάτων σε αρχείο Εxcel και σε γραφήματα. Αμέσως μετά θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης «facebook» και θα απαντηθεί από ένα τυχαίο δείγμα ατόμων. Μετά την συλλογή και όπως είπαμε προηγουμένως την αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων σε γραφήματα θα τα μεταφέρουμε στο αρχείο Word της πτυχιακής εργασίας και θα τα σχολιάσουμε.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Διαδίκτυο (Internet)
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.