Η αποτελεσματική αλληλεπίδραση στις βιολογικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και την επιχειρηματική πληροφορική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η αποτελεσματική αλληλεπίδραση στις βιολογικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και την επιχειρηματική πληροφορική

Τσιλίκης, Χρήστος

Η μελέτη των κοινωνικών και ανθρωπολογικών προβλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη των επιστημών, αποτελεί ένα βασικό τομέα έρευνας, τόσο στις κεφαλαιοκρατικές, όσο και στις σοσιαλιστικές χώρες. Ο εξαρτημένος ελληνικός καπιταλισμός αναπτύχθηκε μεταπολεμικά με τρόπο ιδιαίτερα αναρχικό. Ο μύθος για την καθαρή επιστήμη, δηλαδή η ιδεαλιστική αντίληψη για την επιστήμη (και τη γνώση γενικότερα) ήταν και είναι σ' ένα ορισμένο επίπεδο αφαίρεσης η κυρίαρχη αστική αντίληψη, τόσο για το γνωστικό, όσο και για τον κοινωνικό χαρακτήρα των επιστημών. Στην παρούσα εργασία στην αρχή εξετάζονται οι επιστήμες στην κοινωνία και οι επιστήμες στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία. Παρακάτω αναφέρεται η γνωσιακή ψυχολογία και ποιοι είναι οι παράγοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη της. Στη συνέχεια εξετάζονται οι επιστήμες της γλωσσολογίας και της φιλοσοφίας και το πως επιδρούν σε στις σύγχρονες επιστήμες. Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζεται η επίδραση που πιθανόν να έχουν οι τεχνολογικές καινοτομίες και η επιχειρηματική πληροφορική στον εγκέφαλο και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Πληροφορική
Αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.