Δημιουργία γραφικών στη C++ σε παραθυρικό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δημιουργία γραφικών στη C++ σε παραθυρικό περιβάλλον

Φερσίδου, Βασιλική

Στόχος της παρουσίασης της δημιουργίας γραφικών με τις φόρμες των Windows είναι να προβληθεί η ευκολία με την οποία τα Windows δίνουν την δυνατότητα να δημιουργήσει κάποιος εφαρμογές γραφικών, παρέχοντας ένα πλήρες σύνολο από εργαλεία, καθώς επίσης να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται γραφικά, μέσα από το πρόγραμμα Microsoft Visual Studio 2005. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη δημιουργία γραφικών στη C++ σε παραθυρικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται είναι το Visual Studio 2005 της Microsoft, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ”easy-to-duild” για παραθυρικές εφαρμογές με C++/CLI. Παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να κατασκευάζει δική του ολοκληρωμένη αλληλεπίδραση χρήστη (user interface) με την τεχνική “drag and drop” (σύρω και αφήνω) χρησιμοποιώντας εργαλεία “build-in design”, δηλαδή ο χρήστης διαμορφώνει την περιοχή σχεδίασης με διάφορα στοιχεία ελέγχου τα οποία σύρει από μια εργαλειοθήκη και στη συνέχεια προσθέτει γεγονότα (events), απλά με ένα διπλό κλικ.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Γλώσσα προγραμματισμού C

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.