Τεχνικές και τεχνολογίες πολυμέσων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τεχνικές και τεχνολογίες πολυμέσων

Αντωνιάδης, Δημήτριος

Η Τεχνολογία Πολυμέσων είναι μια από τις σημαντικότερες στο χώρο της Πληροφορικής, καθώς στους κόλπους της αναπτύσσονται συνεχώς ειδικότερες τεχνολογίες αιχμής που σχηματίζονται σε καινούργια προϊόντα και κατά συνέπεια σε νέες εμπειρίες για τους καταναλωτές και χρήστες τους. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται πληροφορίες γενικά για τα πολυμέσα και αναλύεται το γενικό θέμα της σημασίας των πολυμέσων, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και οι χώροι εφαρμογής τους. Ασχολείται επίσης με έννοιες και διαδικασίες που βρίσκονται στον πυρήνα της τεχνολογίας των πολυμέσων, όπως η διάδραση, η τεχνολογική πρόοδος, η αγοραστική ζήτηση, η συμπίεση και κωδικοποίηση εντροπίας και πηγής. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναφέρονται και αναλύονται τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων, τα οποία είναι Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Βίντεο, και η Σχεδιοκίνηση. Εξηγείται τα γενικά χαρακτηριστικά τους, τις βασικές μορφές τους, και τις μεθόδους συμπίεσής τους. Στο κεφάλαιο 3 πραγματεύεται τις εφαρμογές των πολυμέσων στον τουρισμό, στην ιατρική, στην παιδεία, στα περίπτερα, στο γραφείο και στο σπίτι. Στο 4ο κεφάλαιο αναλύονται κάποια προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, διαμόρφωση και μερικές φορές συμπίεση των αρχείων πολυμέσων. Μερικά από αυτά προγράμματα είναι το WordPad, το Paint, το Fl Studio και το Windows Movies Maker.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.