Ανάλυση κλάδου τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση κλάδου τραπεζών

Μπαρδάκας, Τραϊανός

Η εργασία πραγματεύεται την ανάλυση του κλάδου του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τις διάφορες προοπτικές του για το μέλλον. Τις τελευταίες δεκαετίες ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα εξελίχθηκε ραγδαία και αποτέλεσε έναν από τους δυναμικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια και από την λειτουργία μερικών τραπεζών σε ένα κρατικά προστατευμένο και διοικητικά καθορισμένο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, φθάσαμε σήμερα στην λειτουργία άνω των 30 τραπεζών σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην έρευνα μας αυτή θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την παρούσα κατάσταση στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα και να την συγκρίνουμε με προηγούμενα χρόνια αλλά και να τεκμηριώσουμε παραθέτοντας στοιχειά για την μεταβολή αυτή. Επιπλέον θα ασχοληθούμε με την διάρθρωση και τους όρους λειτουργίας του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος ,τη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ακόμη θα ερευνήσουμε την διεθνή παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Τουρκία, την Αίγυπτο και στις χώρες της Βορειοανατολικής Ευρώπης. Η διεθνοποίηση αυτή αυξάνει το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, διασφαλίζει τη διαφοροποίηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου τους και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και των εν λόγω χωρών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.