Το marketing, οι δημοσιές σχέσεις και η διαφήμιση σε σχέση με το τουριστικό προϊόν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το marketing, οι δημοσιές σχέσεις και η διαφήμιση σε σχέση με το τουριστικό προϊόν

Χαρίση, Δήμητρα

Η εργασία αναλύει διαφορετικές πτυχές του τουριστικού μάρκετινγκ. Αναλύονται αρχικά τα βασικά χαρακτηριστικά αλλά και η στρατηγική επιδίωξη των διαφημιστικών καταχωρίσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό. Έπειτα επισημαίνονται οι παράμετροι αξιολόγησης μιας τουριστικής διαφήμισης και προτείνονται τρόποι και μέθοδοι ώστε να μεγιστοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα για το διαφημιζόμενο τουριστικό φορέα. Επισημαίνονται αρχικά οι βασικοί άξονες ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων στον τουρισμό και προτείνονται τρόποι σύνθεσης και αξιολόγησης ενός τέτοιου προγράμματος. Κατόπιν καταγράφονται οι αναγκαίες ενέργειες προώθησης ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της προσέλκυσης τουριστών. Αναλύονται αρχικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος που περικλείει η έννοια «τουρισμός». Κατόπιν καταγράφονται οι τεχνικές προώθησης πωλήσεων, καθώς και οι αιτίες που οδηγούν στην επιλογή αυτών. Έπειτα καταγράφονται οι τρόποι σχεδιασμού και αξιολόγησης μιας πολιτικής προώθησης πωλήσεων στον τουρισμό. Τέλος, παρουσιάζεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) καθώς και οι δραστηριότητες του Οργανισμού στο διαδίκτυο. Κατόπιν, γίνεται μια αναφορά στην στρατηγική που ακολουθείται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.