Γραφικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εικονική πραγματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Γραφικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εικονική πραγματικότητα

Ασαργιωτάκη, Ανδρονίκη

Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι τα γραφικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα. Θα γίνει αναφορά αρχικά στα γραφικά των υπολογιστών, στις υπάρχουσες κατηγορίες τους, στην εξέλιξη και στην εφαρμογή τους. Αντίστοιχα θα πραγματοποιηθεί και στην εικονική πραγματικότητα αναφορά, καθώς και στην εξέλιξη, στην εφαρμογή της, στους τρόπους πραγματοποίησης της, στη σημασία της για τον άνθρωπο και στις μελλοντικές εξελίξεις. Η εξέλιξη των γραφικών του υπολογιστή έχει καταστήσει την ενασχόληση με τον υπολογιστή ευκολότερη και την κατανόηση και ερμηνεία διάφορων τύπων δεδομένων καλύτερη. Μια σειρά από εργαλεία και διευκολύνσεις είναι διαθέσιμα για να επιτρέψουν στους χρήστες να απεικονίσουν δεδομένα. Ένα καλά δομημένο διάγραμμα μπορεί να παρουσιάσει πολύπλοκες στατιστικές κατά τρόπο ώστε να είναι ευκολότερη η κατανόηση και ερμηνεία. Τα γραφικά υπολογιστών χρησιμοποιούνται σε πολλούς κλάδους, είναι οπτικές παρουσιάσεις για να μαρκάρουν να ενημερώσουν, να διευκρινίσουν ή να ψυχαγωγήσουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εικονική πραγματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.