Τραπεζική διάρθρωση στο Νομό Ιωαννίνων: τραπεζική παρουσία στον Νομό Ιωαννίνων και το περιφερειακό πρόβλημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τραπεζική διάρθρωση στο Νομό Ιωαννίνων: τραπεζική παρουσία στον Νομό Ιωαννίνων και το περιφερειακό πρόβλημα

Λιάπης, Σπυρίδων

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξει την τραπεζική διάρθρωση στο νομό Ιωαννίνων, ένα νομό με ισχυρά ακριτικά στοιχεία ως προς την γεωγραφική του τοποθεσία και τις παραγωγικές μονάδες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν .Έχει ένα ισχυρό αστικό κέντρο, την πόλη των Ιωαννίνων, και στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται βιομηχανικές μονάδες πρωτογενούς τομέα. Η εργασία επιχειρεί μια προσέγγιση στην τραπεζική διάρθρωση της Ελλάδας. Γίνεται μια εκτενής και αναλυτική αναφορά στην έννοια των τραπεζών. Μια ιστορική αναδρομή που αφορά τη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξής τους κρίνεται απαραίτητη. Έτσι, οδηγούμαστε στις τράπεζες του σήμερα. Ακολουθεί ανάλυση για όλα τα είδη των τραπεζών που υπάρχουν στο ελληνικό οικονομικό σύστημα, καθώς και μια ιδιαίτερη αναφορά στις τράπεζες της πόλης των Ιωαννίνων. Ιδιαίτερη έμφαση για την ανάλυση αυτή δίνεται στην περιφερειακή και χωροταξική πολιτική, που επεξηγεί το παραπάνω φαινόμενο. Στο τέλος αναφερόμαστε στο κατά πόσο είναι εφικτό και πρέπει οι τοπικές αρχές και η πολιτεία γενικότερα, να στραφεί προς την ανάπτυξη και εξέλιξη των περιφερειών έτσι ώστε να εξαπλωθούν οι επιχειρήσεις και προς τα εκεί. Δίνεται έμφαση δηλαδή στην ανάγκη απεγκατάστασης των επιχειρήσεων από τα κέντρα των πόλεων και προτείνονται κάποιες λύσεις για αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.