Το οργανόγραμμα ως εργαλείο στρατηγικής διοίκησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το οργανόγραμμα ως εργαλείο στρατηγικής διοίκησης

Δαλακούρα, Μαρία

Η εργασία μελετά το οργανόγραμμα ως εργαλείο διοίκησης. Αναφέρεται στην έννοια του Management, συγκεκριμένα παρουσιάζονται ο ορισμός, τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, η ιστορική εξέλιξη και οι λειτουργίες του Management. Ασχολείται με την έννοια της οργάνωσης που αποτελεί μια από τις λειτουργίες του Management. Αναφέρεται στην τυπική και άτυπη οργάνωση, στις βασικές αρχές οργάνωσης και στο οργανόγραμμα. Συγκεκριμένα για στην ενότητα που εξετάζεται το οργανόγραμμα, αναλύονται και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του οργανογράμματος, τα είδη και οι διακρίσεις των οργανογραμμάτων, καθώς επίσης και η οργανωτική δομή της επιχείρησης. Αναλύεται η έννοια της στρατηγικής και του στρατηγικού σχεδιασμού. Τέλος παρουσιάζεται η οργανωτική δομή της ξενοδοχειακής αλυσίδας Mitsis Hotels Α.Ε. και συγκεκριμένα του ξενοδοχείου Grand Hotel Rhodes.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργάνωση και διοίκηση
Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.