Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Δερεμπεΐδου, Μάρθα

Στην εργασία θα παρουσιάσουμε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις πραγματικές του διαστάσεις και θα τοποθετήσουμε και θα αναλύσουμε τους πραγματικούς στόχους και σκοπούς. Αρχίσω από μια ιστορική ανασκόπηση των αιτιών που οδήγησαν στην καθιέρωση του θεσμού, στη συνέχεια στην ανάλυση των οργανωτικών του δομών, του τρόπου λειτουργίας και των επιδιωκόμενων στόχων και σκοπών του. Στη συνέχεια θα ασχοληθώ για την αναγκαιότητα υπάρξεως του στο δοσμένο σήμερα κοινωνικοοικονομικό σύστημα και στην ανάλυση της αναγκαιότητας της ομαλής λειτουργίας του σαν θεσμού για την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου. Τέλος, θα ασχοληθώ με την παράθεση θέσεων σχετικών με τη λειτουργία του σήμερα και τους τρόπους βελτίωσής του για να μπορέσει να γίνει ένας θεσμός χρήσιμος για την καθόλου ανάπτυξη της οικονομίας της πατρίδας μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.