Η εξέλιξη του franchising στην Ελλάδα την δεκαετία του 2000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η εξέλιξη του franchising στην Ελλάδα την δεκαετία του 2000

Ντομούζη, Ιωάννα

Στην εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη του Franchising στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, δηλαδή από το 2000 έως το 2010. Το franchising είναι μια μέθοδος marketing και μια επιχειρηματική στρατηγική, οι οποία δίνει την δυνατότητα της δημιουργίας και ανάπτυξης ενός εμπορικού δικτύου τους τομείς της διανομής προϊό-ντων και παροχής υπηρεσιών. Στην Ελλάδα ο θεσμός αυτός αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς επενδύσεις στην οικονομία, παρουσιάζοντας μεγάλη απήχηση στους νέους επιχειρηματίες, αλλά ακόμη και σε έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων. Παρέχεται μια εννοιολογική προσέγγιση του ζητήματος της δικαιοχρησίας (franchising). Έπειτα πα-ρουσιάζονται οι διατάσεις μιας σύμβασης franchising, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις υποκατηγορίες, την οικονομική, την φορολογική- λογιστική, την νομική και την εμπορική- επιχειρηματική σύμβαση franchising. Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την πλευρά του δικαιοδόχου, του δικαιοπάροχου και τέλος του καταναλωτή. Στο επόμενο κεφάλαιο δίνονται οι τύποι του θεσμού. Επιχειρείται μια ανάλυση του θεσμού στην Ελλάδα Δίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή του franchising στην Ελλάδα και την εξέλιξη του θεσμού. Επίσης παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της δικαιοχρησίας. Αναλύονται οι επιδράσεις όλων των παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και δίνεται μία σύντομη παρουσίαση του κλάδου σήμερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιόχρηση (franchising)
Franchising

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.