Μελέτη επιπτώσεων από πυρκαγιές σε δασικές περιοχές και ανεξέλεγκτες χωματερές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη επιπτώσεων από πυρκαγιές σε δασικές περιοχές και ανεξέλεγκτες χωματερές

Κουτσοβασίλης, Βασίλειος

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδειχθεί τη ρύπανση του περιβάλλοντος που προκαλείται από τις παράνομες χωματερές και τις σοβαρές επιπτώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα, τον υδροφόρο ορίζοντα και την υγεία του ανθρώπου από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε αυτές. Συγκεκριμένα, αναφέρεται το παράδειγμα της χωματερής των Ταγαράδων και την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που ξέσπασε πριν μερικά χρόνια σε αυτή και τις επιβλαβείς επιπτώσεις που επέφερε σε ολόκληρο το Νομό Θεσσαλονίκης και τον γύρω Μακεδονικό χώρο. Επίσης, αναλύονται μέθοδοι διαχείρισης απορριμάτων όπως η καύση τους και αναφέρονται τα πλεονέκτηματα και τα μειονεκτήματα της. Επιπλέον, παρατίθενται επιχειρήματα για την επιτακτική ανάγκη μετατροπής των ήδη υπάρχοντων παράνομων χωματερών σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ), μιας έννοιας που εξακολουθεί να μην είναι πλήρως σαφής στη χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.