Αποκατάσταση χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αποκατάσταση χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Χειμωνά, Ελένη-Ιουλία

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται μία μεγάλη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Έτσι, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων παρουσιάζει στην χώρα μας, έστω και ετεροχρονισμένα σε σχέση με την Ευρώπη, μία συνεχώς αυξανόμενη δυναμική, τα αποτελέσματα της οποίας θα γίνουν ορατά μετά από πέντε τουλάχιστον χρόνια. Η δραστηριότητα αυτή οφείλεται κυρίως: στις αυξανόμενες απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας σε ότι αφορά στα θέματα των στερεών αποβλήτων, στην αναγκαιότητα για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά στο θέμα της λειτουργίας των ΧΥΤΑ και ειδικότερα την περιβαλλοντική αποκατάστασης τους. Έχει σκοπό την εισαγωγή στις βασικές έννοιες οι οποίες αφορούν τη λειτουργία και την ανάπλαση των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων καθώς και την διερεύνηση για τις τεχνικές και την μεθοδολογία η οποία ακολουθείται έπειτα από την πάροδο λειτουργίας, ώστε να αποκατασταθεί ο χώρος.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.