Ανακύκλωση και επεξεργασία στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων στην Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανακύκλωση και επεξεργασία στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων στην Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν

Πολυχρονοπούλου, Μαρία

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ είναι ένας Όμιλος που καθοδηγείται από την εμπειρία περισσότερων από εκατό χρόνων λειτουργίας στον κλάδο δομικών υλικών. Ο έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για τη διατήρηση ισορροπιών στη φύση, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων, αποτελούν εδραιωμένη παράδοση δεκαετιών για τον ΤΙΤΑΝΑ. Μια ακόμα αρχή του Ομίλου είναι η συνεργασία με δήμους και κοινότητες για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Αναδεικνύεται έτσι σε "καλό γείτονα" για κάθε τοπική κοινότητα όπου αναπτύσσει τις δραστηριότητές του. Η Εταιρεία έχει μέχρι σήμερα τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις από ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς για την ευαισθησία και τη μέριμνα προς το περιβάλλον. Ο στόχος του Ομίλου είναι να αναπτυχθεί ως ένας πολύ περιφερειακός, καθετοποιημένος παραγωγός τσιμέντου, συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και την επιχειρησιακή αριστεία με σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Ανακύκλωση
Τσιμέντο - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.