Οι περιεκτικότητες χρυσού σε ανθρακικά μετασωματωμένα υπερβασικά πετρώματα (λιστβαινίτες) της Ροδόπης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι περιεκτικότητες χρυσού σε ανθρακικά μετασωματωμένα υπερβασικά πετρώματα (λιστβαινίτες) της Ροδόπης

Μπαμπαΐτη, Σταματία
Ηλιάδου, Ολυμπία

Στη γεωλογική δομή της Ροδοπικής μάζας συμμετέχουν υπερβασικά πετρώματα ποικίλων διαστάσεων. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων και συνδέονται κυρίως με την κατώτερη τεκτονική ενότητα της Ροδοπικής μάζας. Πρόκειται για σερπεντινιωμένους περιδοτίτες (χαρτζβουργίτες, δουνίτες) και πυροξενίτες. Η τεκτονική τους σχέση με τα περιβάλλοντα πετρώματα και ο βαθμός παραμόρφωσης καθορίζουν το είδος και το βαθμό μεταμόρφωσης και μετασωμάτωσης που υπέστησαν. Αν και η σερπεντινίωση αποτελεί το πλέον διαδεδομένο είδος μετασωμάτωσης των υπερβασικών πετρωμάτων της Ροδόπης, υπάρχουν εντούτοις μικρά και μεγάλα υπερβασικά σώματα τα οποία εμφανίζουν κατά θέσεις έντονα φαινόμενα λιστβαινιτίωσης (Ca-ούχου μετασωμάτωσης), δηλ. μίας διαδικασίας αντικατάστασης του μαγνησίου στο σερπεντίνη από ιόντα ασβεστίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρυσός - Μεταλλεία και ορυκτοί πόροι
Πετρώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.