Οι περιεκτικότητες χρυσού σε ανθρακικά μετασωματωμένα υπερβασικά πετρώματα (λιστβαινίτες) της Ροδόπης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Οι περιεκτικότητες χρυσού σε ανθρακικά μετασωματωμένα υπερβασικά πετρώματα (λιστβαινίτες) της Ροδόπης

Μπαμπαΐτη, Σταματία
Ηλιάδου, Ολυμπία

Στη γεωλογική δομή της Ροδοπικής μάζας συμμετέχουν υπερβασικά πετρώματα ποικίλων διαστάσεων. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων και συνδέονται κυρίως με την κατώτερη τεκτονική ενότητα της Ροδοπικής μάζας. Πρόκειται για σερπεντινιωμένους περιδοτίτες (χαρτζβουργίτες, δουνίτες) και πυροξενίτες. Η τεκτονική τους σχέση με τα περιβάλλοντα πετρώματα και ο βαθμός παραμόρφωσης καθορίζουν το είδος και το βαθμό μεταμόρφωσης και μετασωμάτωσης που υπέστησαν. Αν και η σερπεντινίωση αποτελεί το πλέον διαδεδομένο είδος μετασωμάτωσης των υπερβασικών πετρωμάτων της Ροδόπης, υπάρχουν εντούτοις μικρά και μεγάλα υπερβασικά σώματα τα οποία εμφανίζουν κατά θέσεις έντονα φαινόμενα λιστβαινιτίωσης (Ca-ούχου μετασωμάτωσης), δηλ. μίας διαδικασίας αντικατάστασης του μαγνησίου στο σερπεντίνη από ιόντα ασβεστίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρυσός - Μεταλλεία και ορυκτοί πόροι
Πετρώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.