Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Δήμου Έδεσσας

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Δήμου Έδεσσας

Ζούμης, Στυλιανός
Κλαζίδου, Ιωάννα

Η εργασία αυτή αναφέρεται στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του δήμου Έδεσσας δυναμικότητας 50.000 κατοίκων, παρατί8ενται προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του, γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση του. Το έργο αυτό, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος του δήμου Έδεσσας και των περιοχών κατάντη αυτού, παρέχοντας τη δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, που σήμερα διατίθενται στο περιβάλλον χωρίς καμιά επεξεργασία. Αποτελεί επίσης εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δήμου και της πολιτείας σχετικά με τηνδιαχείρηση των αστικών λυμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ5673/400/97 και την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Thesis
NonPeerReviewed

Μελέτες (Εκτελέσεως έργων)
Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)