Αξιολόγηση ιστοσελίδων των ελληνικών δήμων και των υπηρεσιών που προσφέρουν μέσω του διαδικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αξιολόγηση ιστοσελίδων των ελληνικών δήμων και των υπηρεσιών που προσφέρουν μέσω του διαδικτύου

Δαμπλιάς, Βασίλειος

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αξιολογηθούν οι ιστοσελίδες των δήμων της Θεσσαλίας και οι υπηρεσίες που παρέχουν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που παρουσιάζονται και αναλύονται λεπτομερώς. Απώτερος σκοπός μέσα από την περιήγηση και έρευνα των ιστοσελίδων που επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι να αναδειχθεί η χρησιμότητα μιας ηλεκτρονικής σελίδας δήμου, η οποία όπως και η χρησιμότητα κάθε συστήματος, κρίνεται από την ωφέλεια που μας παρέχει και από την ευχρηστία του. Η συγκεκριμένη έρευνα προβάλει ως βασικό συμπέρασμα το γεγονός ότι ο ψηφιακός δήμος, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της εισόδου της τεχνολογίας στο δημόσιο τομέα, οδεύοντας προς τη σταδιακή αλλαγή της σημερινής μορφής της ενημέρωσης αλλά και της παροχής υπηρεσιών είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο στο όποιο πρέπει να δοθεί εξαιρετική προσοχή και σχεδιασμός για να αποφέρει καρπούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.