Ανάπτυξη GUI εφαρμογών σε περιβάλλον Linux

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάπτυξη GUI εφαρμογών σε περιβάλλον Linux

Γιαννάκος, Χρήστος

Στα πλαίσια της εργασίας θα γίνει αναφορά σ' ένα πρόγραμμα όπου θα του δίνεται μια τιμή σε ευρώ και θα τη μετατρέπει σε δολάρια. Για να δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα χρειάζεται ένα λειτουργικό σύστημα όπως αναφέρεται και στον τίτλο τις διπλωματικής εργασίας Linux. Το Linux είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα. Πάνω σε αυτό έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών. Ένα από αυτά είναι και το Qt Creator. Το πρόγραμμα αυτό διατίθεται από τι nokia για τι δημιουργία προγραμμάτων στις συσκευές της εταιρίας. Πάνω σε αυτό όπως θα δείτε και παρακάτω δημιουργήσαμε το πρόγραμμα μας. Στην παρουσίαση αυτού σε ηλεκτρονική μορφή θα δούμε τι λειτουργία ενός GUI. Θα διαπιστωθεί πως τα GUI τα χρησιμοποιούν πολύ συχνά και σε καθημερινό επίπεδο. Τα αρχικά GUI προέρχονται από της αγγλικές λέξεις Graphical User Interface και δίνουν να γίνει κατανοητό πως καθιστούν τη λειτουργία του υπολογιστή πιο πρωτοποριακή και συνεπώς πιο εύκολη.

Thesis
NonPeerReviewed

Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.