Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Λειτουργικά συστήματα

Δουλκερίδης, Ευστάθιος

Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), δηλώνει το σύνολο των προγραμμάτων ενός υπολογιστή που ελέγχουν και συντονίζουν τη λειτουργία των μονάδων του. Τα προγράμματα του Λειτουργικού Συστήματος ρυθμίζουν και την λειτουργία των προγραμμάτων των χρηστών, παρέχοντας τα απαιτούμενα μέσα (resource) και εποπτεύοντας την αλληλοδιαδοχή τους . Υπάρχουν πολλοί χρήστες οι οποίοι εργάζονται στον υπολογιστή, με συνέπεια την ύπαρξη πολλών προγραμμάτων. Το πιο βασικό πρόγραμμα του Λειτουργικού Συστήματος είναι ο επόπτης (supervisor). Το πρόγραμμα αυτό διευθύνει το Λειτουργικό Σύστημα .και παραμένει μόνιμα στη μνήμη όσο λειτουργεί ο υπολογιστής . Τα υπόλοιπα προγράμματα του Λειτουργικού Συστήματος δε βρίσκονται μόνιμα στη μνήμη αλλά είναι αποθηκευμένα στη βοηθητική μνήμη. Ο επόπτης ελέγχει το Λειτουργικό Σύστημα και φορτώνει στη μνήμη τα απαιτούμενα προγράμματα του Λειτουργικού Συστήματος για κάθε συγκεκριμένη επεξεργασία. Το Λειτουργικό Σύστημα βελτιστοποιεί την απόδοση της λειτουργίας του υπολογιστή και ενεργεί ως ενδιάμεσο (interface) μεταξύ χρήση και μηχανής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα περιβάλλον συνεργασίας ανθρώπου και υπολογιστή όπου ο προγραμματιστής μπορεί να δημιουργεί τα προγράμματα των εφαρμογών του και ο υπολογιστής να τα εκτελεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.