Ο θεσμός των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ο θεσμός των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα

Παπρά, Μαρία
Κατσάρα, Μαρία

Στόχος της παρακάτω πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση του θεσμού των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα. Επιχειρείται ο εντοπισμός των μεταβλητών της ποιότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των καταναλωτών από τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται από τις τράπεζες. Επίσης πραγματοποιείται μία προσπάθεια ώστε να διερευνηθούν οι παράγοντες που θα οδηγούσαν ένα άτομο-πελάτη μη συνεταιριστικής τράπεζας, να αλλάξει την τράπεζα συνεργασίας του και να συνεργαστεί με μία συνεταιριστική τράπεζα και εξετάζονται τα προϊόντα των τραπεζών αυτών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου χρησιμοποιήθηκε ελληνική βιβλιογραφία καθώς και πηγές από το διαδίκτυο. Μέσα από τη μελέτη των παραπάνω πηγών προέκυψε ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα είναι αξιόπιστες, με αρκετά καλά κεφάλαια και αποδόσεις και χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμογή στις απαιτήσεις των καιρών και των πελατών τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστικές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.