Ανεργία και πληθωρισμός στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανεργία και πληθωρισμός στην Ελλάδα

Ασλανίδου, Κυριακή

Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στην ανεργία, στον πληθωρισμό, στη σχέση που αυτά τα δύο οικονομικά προβλήματα έχουν και τρόπους αντιμετώπισής τους. Θα αναφερθεί στην καμπύλη Phillips και τη σημασία της για την οικονομική θεωρία, καθώς επίσης επικρίσεις και θεμελιώσεις αυτής. Τέλος, θα εξεταστούν τα αίτια της ανεργίας και του πληθωρισμού σε σχέση με την οικονομική κρίση στον Ελλαδικό χώρο και μέτρα αντιμετώπισής της. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο αναλύεται το φαινόμενο της ανεργίας, ξεκινώντας με την εξέλιξη των θεωριών περί ανεργίας, τα αίτια δημιουργίας της, τις επιπτώσεις σε μία οικονομία που οφείλονται στην ανεργία, τα είδη και καταλήγοντας σε πιο σύγχρονες ερμηνείες σχετικά με αυτήν. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για τον πληθωρισμό, ο ορισμός του, τα είδη του, οι επιπτώσεις που οφείλονται σε αυτόν και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την αντιμετώπισή του. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματευόμαστε την καμπύλη Phillips και αναλύουμε τη σχέση ανεργίας και πληθωρισμού μέσω της θεωρίας του Phillips, παραθέτουμε τη σημασία της καμπύλης στην οικονομική θεωρία, καθώς επίσης και επιχειρήματα που εξέφρασαν υποστηρικτές και επικριτές αυτής της θεωρίας. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία για την ανεργία και τον πληθωρισμό όσον αφορά την Ελλάδα, τα αίτια δημιουργίας των δύο αυτών φαινομένων στην εν λόγω οικονομία και στη σχέση της ανεργίας και του πληθωρισμού σε συνδυασμό με τον οικονομική κρίση και ύφεση που περνάει η χώρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανεργία
Πληθωρισμός (Οικονομία)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.