Εφαρμογή των EPR σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εφαρμογή των EPR σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Αμπαζή, Μάρθα - Μαρτύρα

Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια που έγινε με σκοπό την αποσαφήνιση ενός σημαντικού κεφαλαίου στις επιχειρήσεις, τα πληροφοριακά συστήματα, και συγκεκριμένα τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP). Τα πληροφοριακά αυτά συστήματα είναι ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις, οι οποίες καλύπτουν πλήρως όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρίας (παραγωγική, εμπορική, υπηρεσίες, κ.λπ.) σε ένα ενιαίο σύστημα. Η ανάπτυξη των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και η εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητά τους και στην αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των πελατών. Στην συγκεκριμένη εργασία γίνετε προσπάθεια να αναφερθούν όλες οι παράμετροι για την ολοκλήρωση και υιοθέτηση ενός τέτοιου απαιτητικού συστήματος, καθώς επίσης θα δούμε αναλυτικά τα τμήματα που καλύπτει ένα E.R.P. σύστημα, και όλους αυτούς τους κινδύνους που πρέπει να προσέξει η επιχείρηση ώστε να καταφέρει την επιτυχημένη εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ενημέρωση του αναγνώστη γύρω από τις εξελίξεις στον πιο ταχέως αναπτυσσόμενο παράγοντα όσον αφορά τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης με την εφαρμογή του E.R.P. συστήματος. Τα οφέλη αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.