Ανάλυση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα από το 2008-2010

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα από το 2008-2010

Παπαϊωάννου, Νεκτάριος

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται να εξεταστεί η πορεία και η κατάσταση των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται, με τη χρήση αριθμοδεικτών, η ρευστότητα, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η κερδοφορία και η διάρθρωση κεφαλαίου πέντε συνεταιριστικών τραπεζών για μια δεκαετία (2001- 2010). Το δείγμα της εργασίας αποτελείται από τις παρακάτω τράπεζες: Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου. Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες, Συνεταιριστικές
Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστικές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.