Η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις νέες οικονομικές συνθήκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις νέες οικονομικές συνθήκες

Παππά, Μαρία

Από το ξεκίνημα της η γυναικεία επιχειρηματικότητα αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες αλλά όλοι κατανόησαν ότι όφειλαν να υποστηρίξουν αυτό το κίνημα γιατί τα οφέλη ήταν είναι και θα είναι απαραίτητα όταν παγκοσμίως ο γυναικείος πληθυσμός είναι μεγαλύτερος έναντι του αντρικού πληθυσμού και έχει κατακτήσει όλους τους κλάδους από τους αγροτικούς μέχρι τους επιστημονικούς. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι στην ανακοίνωση που εξέδωσε Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7/4/2000 σχετικά με την τοπική δράση τα μέτρα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι πιο αποτελεσματικά. Η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις τομεακές και περιφερειακές δράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα. Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού υπερεκπροσωπούνται στα ποσοστά ανεργίας και υποεκπροσωπούνται καθώς και στις δομές λήψεις αποφάσεων είναι οι γυναίκες. Αποτέλεσμα των πολλαπλών κοινωνικών ρόλων που αναλαμβάνουν οι γυναίκες είναι ο περιορισμένος χρόνος που διαθέτουν για την συμμετοχή τους στις διαδικασίες και τα κέντρα λήψεις αποφάσεων των οικονομικοκοινωνικών πολιτισμικών – πολιτικών δομών. Επιπλέον οι δυσκολίες επανένταξης των γυναικών στην απασχόληση αποτελούν ίσως την σημαντικότερη αιτία της γυναικείας ανεργίας στην χώρα μας, που δεν πλήττει μόνο τις νέες γυναίκες, αλλά και τις γυναίκες στις παραγωγικές ηλικίες από 30 έως 44 ετών, καθώς πολύ συχνά αποχωρούν από την εργασία για τη δημιουργία και τη φροντίδα οικογένειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακή δραστηριότητα
Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.