Μέτρηση της ικανοποίησης πελατών από τη χρήση διαδικτυακής τραπεζικής και παραδοσιακής εξυπηρέτησης σε τραπεζικό κατάστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μέτρηση της ικανοποίησης πελατών από τη χρήση διαδικτυακής τραπεζικής και παραδοσιακής εξυπηρέτησης σε τραπεζικό κατάστημα

Χρηστίδης, Ευστράτιος

Η εργασία διερευνά την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τραπεζικές υπηρεσίες, υπό το πρίσμα της ικανοποίησης των πελατών που χρησιμοποιούν αυτού του είδους τις υπηρεσίας αλλά και όσων παρακολουθούν τις εξελίξεις επιφυλακτικά. Τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής τραπεζικής είναι πολλά και ταιριάζουν απόλυτα με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Εντούτοις, η διαχείριση τόσο κρίσιμων στοιχείων όπως είναι τα χρήματα και οι προσωπικές πληροφορίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη περιχαράκωσής της από συμπαγείς μηχανισμούς ασφαλείας αλλά και επιχειρηματικής ηθικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφώνησαν με την αρχική υπόθεση περί προσκόλλησης των μεγάλων ηλικιών και των ατόμων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου με την παραδοσιακή εξυπηρέτηση. Εντούτοις, μια τέτοια διαπίστωση δε μπορεί να αποτελεί τροχοπέδη για τη μετέπειτα εξέλιξη των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αντίθετα, θα πρέπει να ενισχυθούν εκείνοι οι μηχανισμοί γνωριμίας και εκπαίδευσης του ευρύ κοινού με τις νέες τεχνολογίες, ώστε αφού γίνουν κοινωνοί της νέας πραγματικότητας να μπορούν στη συνέχεια να την εφαρμόσουν στην προσωπική τους ζωή, προσαρμοσμένοι στις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες, με τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ικανοποίηση καταναλωτή
Διαδικτυακή τραπεζική
Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.