Σύστημα διαχείρισης παρουσιών εργαστηρίων : ιστοσελίδα υλοποίησης παρουσιολογίου για τα εργαστηριακά μαθήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σύστημα διαχείρισης παρουσιών εργαστηρίων : ιστοσελίδα υλοποίησης παρουσιολογίου για τα εργαστηριακά μαθήματα

Αδαμίδης, Γεώργιος

Η πτυχιακή αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό την υλοποίηση ενός συστήματος για την διαχείριση παρουσιών των εργαστηριών, δηλαδή μιας web εφαρμογής που έχει τις εξής δυνατότητες: Δυνατότητα δημιουργίας μαθημάτων από τον διαχειριστή. Εγγραφή χρηστών (φοιτητών και καθηγητών). Εγγραφή χρηστών (φοιτητών και καθηγητών) σε αντίστοιχα μαθήματα. Καταχώρηση από τους καθηγητές των παρουσιών ανά εργαστήριο. Δυνατότητα προεπισκόπησης των απουσιών από τούς φοιτητές. Για την υλοποίηση του προγράμματος έγινε χρήση και απαιτήθηκαν γνώσεις από: ExtJs, Php, JavaScript, Html και MySQL. Απαιτήθηκαν γνώσεις προγραμματισμού C και C++. Όπως επίσης και χρήση των προγραμμάτων xampp και SQLyog. Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύεται η δομή της βάσης δεδομένων του προγράμματος και επεξήγηση των προγραμμάτων που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση της.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.