Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών

Κεστεκίδης, Ευάγγελος

Η εργασία μελετά την πορεία των εφτά μεγαλύτερων εταιριών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σταθερής – κινητής τηλεφωνίας και παροχής internet, για το χρονικό διάστημα 2006 – 2010. Οι εταιρίες αυτές, με τυχαία σειρά, είναι: Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), Cosmote, Vodafone, Hellas On Line (HOL), Tellas – Wind, Forthnet και Cyta. Αρχικά μελετάται η σύσταση της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, με τη βοήθεια της κάθετης ανάλυσης. Βλέπουμε δηλαδή με ποιο ποσοστό συμμετέχει το πάγιο και το κυκλοφορούν στο σύνολο του ενεργητικού καθώς και τα ίδια και ξένα κεφάλαια στο σύνολο του παθητικού.Στη συνέχεια με τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη τάσης συγκρίνουμε διαχρονικά τις μεταβολές των διαφόρων στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της κάθε εταιρίας. Τέλος, γίνεται χρήση μιας πλειάδας αριθμοδεικτών, οι οποίοι μας βοηθούν να πληροφορηθούμε σε γενικές γραμμές για τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα των εταιριών σε σχέση µε την διάρθρωση των κεφαλαίων τους και έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να προβούμε σε σύγκριση των εταιριών μεταξύ τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
Τηλεπικοινωνία
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.