Η ιστορία του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και η πορεία του από την αρχή μέχρι σήμερα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η ιστορία του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και η πορεία του από την αρχή μέχρι σήμερα

Πεϊτσίδου, Χριστίνα

Η εργασία αναφέρεται στο ιστορικό ίδρυσης του Χ.Κ.Θ., στις υπηρεσίες τις οποίες το ίδιο καλύπτει αλλά και στην οργανωτική και τεχνολογική δομή που αυτό ακολουθεί. Αναπτύσσονται οι δραστηριότητες και οι στόχοι που το ίδιο έχει θέσει ανά έτος αλλά και οι προοπτικές εξέλιξης του χρηματιστηριακού κλάδου στον οποίο ανήκει. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και στην ελληνική μακροοικονομία όπου μεγάλες μεταβολές συντελούνται, μιας και πλέον στον 21ο αιώνα οι διεθνείς εξελίξεις δεν "συγκινούνται από σύνορα" και επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, αλλά και μια μικρή παρουσίαση των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και κατά ποσό και σε ποιο βαθμό οι προοπτικές τους συντάσσονται στην ίδια κλίμακα με αυτές του Χ.Κ.Θ. Τέλος, παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηματιστηριακής αγοράς σε διεθνή αλλά και σε εγχώριο επίπεδο για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του Χ.Κ.Θ.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.