Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συγγραφή εγχειριδίου C#

Αργύρας, Γεώργιος

Η εργασία αυτή εισάγει τον αναγνώστη στην γλώσσα προγραμματισμού C#. Παρουσιάζεται η έννοια του πακέτου καθώς και η χρήση της στην C#, στη συνέχεια εξετάζεται το θέμα της κλάσης και της κληρονομικότητας. Για την γλώσσα προγραμματισμού C# αν ο χρήστης ειναι συνηθισμέβος στον προγραμματισμό με άλλες γλώσσες, σύντομα θα μπορεί να κατανοήσει τη σύνταξη και τηναίσθηση της C#· απλώς θα χρειαστεί να μάθει να τοποθετεί τα άγκιστρα καιτα ελληνικά ερωτηματικά στη σωστή θέση. Η Microsoft Visual C# είναι η πανίσχυρη, προσανατολισμένη σε συστατικά (component-oriented) γλώσσα της Microsoft. Η C# παίζει σημαντικό ρόλο στην αρχιτεκτονική του Πλαισίου (Ανάπτυξης) Εφαρμογών .NET της Microsoft, το οποίο μερικοί συγκρίνουν με το ρόλο που έπαιξε η C στην ανάπτυξη του UNIX.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσα προγραμματισμού C

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.