Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας

Παυλίδης, Γεώργιος

Η παρούσα εργασία έχει σαν αντικείμενο την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο χώρο των νοσοκομείων και του νοσοκομείου της Έδεσσας ειδικότερα. Έγινε μια προσπάθεια να αναδειχθούν τα βασικά στοιχειά και οι ιδιαιτερότητες της ιδιότυπης μορφής που παρουσιάζει η εφοδιαστική αλυσίδα στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Είναι σαφές ότι, η ανθρώπινη υγεία, το αντικείμενο λειτουργίας του νοσοκομείου αποτελεί το ύψιστο αγαθό της κοινωνίας και κάτω από αυτές τις συνθήκες οι γενικότεροι οικονομικοί κανόνες που διέπουν την λειτουργία άλλων οργανισμών μερικές φορές δεν έχουν εφαρμογή. Αναλύθηκε το νοσοκομείο στα πλαίσια ενός συστήματος υγείας και οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία του. Οι διαδικασίες προμηθειών σε αυτά παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τις προμήθειες άλλων οργανισμών του ιδιωτικού κυρίως τομέα και δεδομένου του ύψους των δαπανών που διατίθενται για την υλοποίηση των προγραμμάτων προμηθειών των νοσοκομείων γενικότερα αποτελούν σημαντικότατη παράμετρο των δημοσιών δαπανών. Στα πλαίσια των προμηθειών των νοσοκομείων συγκεκριμένα εξετάστηκε η εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και δυνατότητες ανάπτυξης logistics management ως μέσου ελέγχου των φαινόμενων έλλειψης οργάνωσης, σπατάλης και πολλές φορές διαφθοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομεία - Διοίκηση και οργάνωση
Εφοδιαστική αλυσίδα
Προμήθειες δημοσίου τομέα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.