Υλοποίηση ενός SNMP manager για την παρακολούθηση και διαχείριση δρομολογητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Υλοποίηση ενός SNMP manager για την παρακολούθηση και διαχείριση δρομολογητών

Φωτιάδη, Λελούδα
Βουλτσιούδη, Δήμητρα

Η πτυχιακή θα αναπτυχθεί σε πέντε κεφάλαια. Αρχικά θα αναφερθεί κυρίως στο πρωτόκολλο SNMP, τις οντότητες που περιλαμβάνει, την ΜΙΒ και την αρχιτεκτονική του. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν με screen shots η εγκατάσταση του SNMP σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε έναν cisco router καθώς και στα διάφορα λειτουργικά συστήματα. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η ύπαρξη των OIDS, η χρήση τους και η γραφική τους απεικόνιση. Έπειτα εξεταστεί το εργαλείο MRTG η εγκατάσταση του, και οι μεταβλητές του. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναλυθεί το πρακτικό και κυριότερο μέρος της πτυχιακής που είναι το εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος SETH. Ουσιαστικά θα παρουσιαστεί η αναλυτική χρήση όλων των παραμέτρων με τη βοήθεια των screen shots.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.