Εμπορικές ανταλλαγές της Ελλάδος με τις βαλκανικές χώρες: προοπτικές και προβλήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εμπορικές ανταλλαγές της Ελλάδος με τις βαλκανικές χώρες: προοπτικές και προβλήματα

Ιωάννου, Γιαννάκης

Αρχικά γίνεται μια αναφορά όσο αφόρα την έννοια του εμπορίου, την ιστορία του εμπορίου καθώς επίσης την εξέλιξη από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα και την εξέλιξη του ελληνικού εμπορίου στα βαλκάνια. Παρακάτω παρουσιάζεται η οικονομική κατάσταση όσο αφόρα τις χώρες των βαλκάνιων αλλά και τις οικονομικές σχέσεις που έχουν με την Ελλάδα όσο στο εμπόριο αλλά και στο οικονομικό τομέα. Ακόμα τη παρουσία του ελληνικού εμπορίου στις χώρες των βαλκανικών και στη διεθνή αγορά αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις που διαδραματίστηκαν τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια οικονομία. Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά όσο αφόρα τα έργα πνοής στα Βαλκάνια, αεροδρόμια, λιμάνια, φυσικό αέριο, Εγνατία οδός. Αυτό είναι γεγονός που σημαίνει ότι οι όποιες αλλαγές στον όγκο και στη σύνθεση των εμπορικών ροών τους ή στο εμπορικό καθεστώς τους, επιδρούν άμεσα στις αντίστοιχες εμπορικές ροές, στην παραγωγή, στην απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη των εμπορικών τους εταίρων όπως η Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές σχέσεις
Βαλκανική Χερσόνησος
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.