Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Matlab v.s. R language

Καργόπουλος, Ιωάννης

Στην εργασία αυτή θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης δύο γλωσσών, δηλαδή των χαρακτηριστικών τους, των ομοιοτήτων τους και των διαφορών τους τόσο σε επίπεδο λειτουργικότητας όσο και σε επίπεδο προγραμματισμού. Η Matlab και η R είναι δυο γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς υπολογισμούς. Οι γλώσσες αυτές έχουν αρκετές ομοιότητες ωστόσο απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Η R συνήθως χρησιμοποιείται από επιστήμονες που ασχολούνται με τον κλάδο της στατιστικής για πιο προχωρημένη ανάλυση και έρευνα. Αντιθέτως η Matlab χρησιμοποιείται κυρίως από μηχανικούς. Η λειτουργικότητα των δύο γλωσσών, επικαλύπτεται ορισμένες φορές ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι δύο γλώσσες λειτουργούν συμπληρωματικά. Η R έχει πολύ λίγα χαρακτηριστικά όσων αφορά στην επεξεργασία εικόνας, στις διαφορικές εξισώσεις κ.ο.κ ενώ αντίθετα η Matlab έχει πολύ λίγα χαρακτηριστικά όσων αφορά στην σύγχρονη στατιστική. Εντούτοις, και οι δύο γλώσσες παρέχουν τις βασικές έννοιες για την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών, επειδή είναι γλώσσες γενικού προγραμματισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.