Παρουσίαση ISO 9000: 2008 διαφορές και ομοιότητες με ISO 9000: 2000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παρουσίαση ISO 9000: 2008 διαφορές και ομοιότητες με ISO 9000: 2000

Δράκου, Αικατερίνη
Αλεξίου, Ιωάννα

Η οικογένεια των διεθνών προτύπων διαχείρισης της ποιότητας της σειράς ISO 9000 έχει κερδίσει την παγκόσμια εμπιστοσύνη της αγοράς αποτελώντας την πιο δημοφιλή πλατφόρμα για την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει την οικογένεια των διεθνών προτύπων της σειράς ISO 9000 με έμφαση στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αναθεωρημένων τους εκδόσεων.Στοχεύει,επίσης στο να παρουσιάσει μια επισκόπηση των προτύπων που αποτελούν μια δοκιμασμένη βάση για την επίτευξη της βελτίωσης και επιχειρηματικής αριστείας.Ειδικότερα δίνεται έμφαση στα πρότυπα ISO 9000:2000 και 9000:2008 πως διακρίνονται και στο πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη ενός οργανισμού. Το μέγιστο όφελος για κάθε οργανισμό επιτυγχάνεται όταν γίνεται χρήση του ISO 9000 με έναν ολοκληρωμένο τρόπο.Προτείνεται ότι κάθε οργανισμός,αρχίζοντας από το από το ISO 9000:2000, να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000 ,για να επιτύχει ένα πρώτο επίπεδο απόδοσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.