Η βιομηχανική ανάπτυξη, τράπεζες και αγροτική οικονομία στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η βιομηχανική ανάπτυξη, τράπεζες και αγροτική οικονομία στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα

Καράτζογλου, Σάββας

Η εργασία αυτή, αναφέρεται χρονολογικά, στην περίοδο του πρώτου μισού του 20ου αιώνα και μας παρουσιάζει μια γενική εικόνα της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η περίοδος αυτή συνοδεύεται από πολλά και κρίσιμα γεγονότα, τα σημαντικότερα των οποίων είναι μια μεγάλη διεθνής κρίση καθώς επίσης και ο μεσοπόλεμος στον ελλαδικό χώρο που επηρεάζουν την ελληνική βιομηχανική ανάπτυξη άλλες φορές θετικά και άλλες όχι, με σημαντικά οφέλη αλλά και απορρόφηση διαφορών προβλημάτων ανάπτυξης. Δημιουργούνται ορισμένα προβλήματα στη Ελλάδα την περίοδο του μεσοπολέμου, παρατηρώντας έναν μηχανισμό κρίσης για την αντιμετώπιση τους. Στη συνεχεία αναπτύσσονται οι διάφοροι κλάδοι της βιομηχανίας που συντελούν στη ανάπτυξη της Ελλάδος(λιγνίτης, πετρέλαιο, υδροηλεκτρικά, κλωστοϋφαντουργία, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές) και μας παρουσιάζουν την εικόνα που επικρατεί την περίοδο αυτή. Συνεχίζοντας βλέπουμε των καθοριστικό ρολό που έχουν οι τράπεζες και η επιρροή τους πάνω στην βιομηχανία παρέχοντας δάνεια και χορηγήσεις. Στην πορεία, παρουσιάζετε η αγροτική οικονομία (μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ασχολείστε με την γεωργία) δημιουργείτε η Αγροτική Τράπεζα, οργανώνεται η αγροτική πιστή καθώς επίσης γίνονται προσπάθειες και για την γεωργική εκπαίδευση την περίοδο του μεσοπολέμου. Τέλος, γίνεται μια μικρή αναφορά για την βιομηχανία σήμερα όπως επίσης και για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Βιομηχανική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.