Η πορεία των τραπεζικών οργανισμών Εurobank και Πειραιώς τα τελευταία χρόνια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η πορεία των τραπεζικών οργανισμών Εurobank και Πειραιώς τα τελευταία χρόνια

Μπιλίλης, Δημήτριος
Βενιζέλος, Γεώργιος

Η εργασία αναφέρεται στη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών στις μέρες μας, επίσης αναφέρεται στην λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας και δη της Ελλάδας σε συνάρτηση με τους παράγοντες που το επηρεάζουν και την παρουσία των εμπορικών τραπεζών στην Ελλάδα και σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές. Αντίστοιχα αναλύονται οι πορείες των δύο ελληνικών τραπεζών Πειραιώς και Eurobank με παράθεση επιπλέον στοιχείων στο τέταρτο κεφάλαιο, σχετικά με την οικονομική κρίση και την πορεία των τραπεζών στην Ελλάδα και παράγοντες που τις επηρεάζουν συγκεκριμένα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.