Οι αναπτυξιακοί νόμοι στην Ελλάδα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Οι αναπτυξιακοί νόμοι στην Ελλάδα

Σιαλβέρα, Βασιλική

H εργασία ασχολείται με την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου συστήματος αξιολόγησης των επενδύσεων στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων. Ειδικότερα επικεντρώνεται αφενός μεν στα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των επενδύσεων και αφετέρου στη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της συνολικής διαδικασίας προώθησης των επενδύσεων στην Ελλάδα με στόχο την ανάδειξη και τον προσδιορισμό κρίσιμων παραγόντων που θεωρούνται σημαντικοί και μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός ορθολογικού μοντέλου βελτίωσης της ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.