Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την εξέταση των φοιτητών μέσω βάσης δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την εξέταση των φοιτητών μέσω βάσης δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

Κωνσταντινίδου, Χρυσάνθη

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η αξιολόγηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών που μπορούν να βελτιώσουν την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία όπως είναι το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η WEB εφαρμογή αναπτύχθηκε με τις τεχνολογίες HTML, PHP, SQL, APACHE SERVER, SMARTY, DREAMWEAVER και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μαθαίνουν άμεσα το αποτέλεσμα και επιπλέον στους καθηγητές τον άμεσο και γρήγορο έλεγχο των τεστ. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους καθηγητές να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα ηλεκτρονικά τεστ. Αφού αυτά συμπληρωθούν από τους φοιτητές, το σύστημα ανατροφοδοτεί τους φοιτητές με τις βαθμολογίες και με στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις απαντήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.